Vi utvikler morgendagens fornybare energiløsninger:

  •  Geotermisk kraftverk, nytt konsept som kan øke geotermisk strømproduksjon 2-3 ganger

  • The Wave Turbine, bølgekraftverk med 50 % virkningsgrad

  • Nytt konsept for tidevannskraft til en brøkdel av dagens kostnader

Vi har enda flere lovende konsepter, men de tre konseptene ovenfor er de vi har mest tro på, har jobbet mest med, og som vi nå realiserer.