Vi utvikler konkurransedyktige produkter innen fornybar energi og energieffektivisering.

Vi har tro på at teknologi kan løse verdens energiproblem. For å finne løsningene må teknologien tilpasses, utvikles og tas i bruk gjennom konkurransedyktige produkter.

Vi har flere produktideer vi er i ferd med å realisere:

  • Vårt geotermiske kraftverk gir 2-3 ganger mer elektrisitetsproduksjon enn dagens geotermiske kraftverk og kan benytte temperaturer fra 40 grader og oppover. Dette gir svært lave brønnkostnader og konseptet kan til og med være lønnsomt der man har en gjennomsnittelig geotermisk gradient.
  • The Wave Turbine, et konsept for høsting av bølgekraft og produksjon av elektrisk strøm. Forventer en effektivitet på 50 % basert på opplysninger fra Marintek. Vi har bygd en enkel prototyp som viser at konseptet fungerer svært bra.

På grunn av rettighetsbeskyttelse kan disse konseptene dessverre ikke beskrives i detalj, uten at en fortrolighetsavtale er på plass.

Vi ønsker ikke å akkumulere kapital og berike oss selv, men bruke inntektene til videre satsning på prosjekter som gangner menneskeheten.

Samarbeidspartnere og investorer er velkommen til å delta i spennende produktutviklingsløp!

pulb