Inventi AS utvikler morgendagens energiløsninger og vi jobber med å utvikle produktideer innen grønn energi.

Inventi AS er en uavhengig og høyt kvalifisert rådgiverbedrift og vi gir våre kunder de beste råd og løsninger. Vi har kompetanse innen det meste av tekniske systemer, som prosessindustri, energisentraler og teknisk infrastruktur. Vi kan også utføre energimerking av næringsbygg og være rådgiver innen energieffektivisering av bygninger.

Vi er en åpen bedrift med et godt nettverk av samarbeidspartnere i Rogaland og det er bare å ta kontakt.