Utdanning:

1998 – 2003: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) Sivilingeniør/master Bygg og miljøteknikk Diplomoppgave: » Utvikling av energiriktige systemer for teknisk infrastruktur i bygninger »

Arbeidserfaring:

2010 til i dag: Daglig leder og ideutvikler Inventi AS Eksterne oppdrag: Brukermanualer på tekniske systemer Goliat plattformen for SAT AS , leid inn av YiT som spesialrådgiver for å se på energigjenvinning på forfabrikken til Felleskjøpet i Hillevåg, energimerking av et titalls større næringsbygg, rådgiver innen energi og tekniske løsninger for en rekke prosjekter.

2008-2010: Ansatt i smi energi & miljø. Arbeidsoppgaver: Byggeleder energisentralen på Ullandhaug som forsyner 90.000 m2, energirådgiver, enøk-analyser, prosjektleder, veileder undervarme i kunstgressbaner, utforming av kontrakter og juridiske avtaler.

2005-2008: Ansatt i Reinertsen Engineering. Arbeidsoppgaver: Anleggsleder Administrasjonsbygget Ormen Lange, fabrikasjonsplanlegger gasskraftmodul til Heimdalplattformen, HMS ansvarlig, prosjektering av bygg og teknisk infrastruktur, energianalyser og beregninger av bygg, oppstart Oslo enøketat, ansettelsesprosesser, energirådgiver i arkitektkonkuransen Berg studentby, livssykluskostnadsanalyser og strategiutvikling energi.

2004-2010: Daglig leder og produktutvikler i Inventi AS, de første to årene på heltid, og på heltid igjen fra 2010.

2003-2004: Foretningsutvikler for NOVI AS med eget foretningskonsept

Annet:

Erfaren bruker av bl.a. Energi i bygninger, Simien, 3D-modelleringsverktøyet Solid Works, Byggforsk kunnskapssystemer, Excel, AutoCad, Holteprosjekt, Adobe program og Power Point.

Erfaring innen søknadsskriving (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn, Enova)

Vinner Scandia Take Off forretningsplankonkurranse

Finaleplass i DNBs nasjonale innovasjonspris 2005

5. plass Venture Cup forretningsplankonkurranse 2003

Veileder for 6 avgangsstudenter Entreprenørskolen, mastergrad

Veileder for 4 avgangsstudenter innen bygging av prototyp varmeveksler, ingeniørgrad

Veileder 4 avgangsstudenter innen TEK07 og energiberegninger/simuleringer, ingeniørgrad