Takk til alle som besøkte oss på jobbmessen i Stavanger forum, responsen var strålende. De som ikke la igjen kontaktinformasjon kan sende oss en mail slik at vi tar kontakt. Vi planlegger et møte i midten av september der vi går nærmere inn på de ulike teknologiene, gruppesammensetning og hvordan vi får firmaene opp å gå.

Thanks to all that visited us at Stavanger Forum, if you did not leave your contact details please contact us for further information, we will arrange a meeting in mid september.