Vårt team driver nå og får i gang forskningsprosjekter slik at vårt geotermiske kraftverk også kan verifiseres av en tredjepart. De tilbakemeldingene vi har så langt er svært positive og ingen ser noen  feil med konseptet. Vi ser fram til et samarbeid med forskingsmiljøene og ser fram til å få en uavhengig verifisering. Vi går nå ut i flere retninger med vårt geotermiske kraftverk og knytter til oss gode samarbeidspartnere som kan være med på å ta konseptet videre.