Vi har de siste månedene stått på for å energimerke ulike næringsbygg i Stavanger og Sandnes og har nå fullført 25 energiattester totalt. De fleste har fått energimerke B eller C, mens oppvarmingsmerket stort sett har havnet i den rødlige enden av skalaen. På alle byggene vi har energimerket har vi funnet utbedringer som tjener seg inn med god margin.

Vi har nå blitt varme i trøya og ser fram til å fortsette arbeidet.

Vi ønsker nye kunder velkommen!

homeabcd


Tilbake arkivet…